Skapa positiva förändringar

Möjliggör att projekt och verksamheter inom det sociala området blir genomförda

Charleson Social Service Consulting drivs av

Julia Charleson


Jag har en socionomexamen från Göteborgs Universitet och har arbetat inom socialförvaltningen i flera kommuner men min främsta arbetslivserfarenhet har jag från civilsamhället. Där har jag bland annat, på både regional och nationell nivå, startat upp verksamheter för människor i behov av särskilt stöd samt under tre och ett halvt år varit kanslichef för den rikstäckande organisationen Anhörigas Riksförbund.


Jag brinner för alla människors lika värde och rätt till ett meningsfullt liv. Jag tror på att det offentligas ansvar för välfärden tillsammans med civilsamhällets kraft skapar de bästa förutsättningarna för ett gott samhälle. Med kunskap och erfarenhet från båda dessa sektorer kan jag snabbt hjälpa just er verksamhet att uppnå de sociala mål ni eftersträvar utifrån era förutsättningar.


Att arbeta direkt med individer och målgrupper är något jag tycker är väldigt roligt och givande men jag har också stor vana vid övergripande strategiskt arbete gällande verksamhet, budget och personalansvar. Jag är skicklig på att analysera komplexa situationer och kommer snabbt att kunna sätta mig in i hur just er verksamhet skulle kunna använda min erfarenhet och kompetens på effektivast sätt.  

Inom dessa områden kan ni anlita Charleson Social Service Consulting

Tillfälligt chefskap och övergripande projektledning:

Här finns stor erfarenhet av att ha verksamhet-, budget- och personalansvar samt att driva processer och leverera konkreta resultat.

Föreläsningar, samtalsgrupper och motiverande arbete:

Med processledarutbildning, MI och ett lågaffektivt bemötande i ryggen finns stor erfarenhet av att arbeta både med grupper och enskilda individers utveckling.

Myndighetsutövning inom social-förvaltning:

Med erfarenhet av arbete på äldreenhet men också som barnsekreterare i familjehems-grupp, vilket således inneburit både biståndsbedömningar enligt 4 kap. 1 § i SoL och arbete utifrån LVU, finns möjligheter för uppdrag inom flera delar av socialtjänsten.

Genom att anlita Julia Charleson väljer du en erfaren och kunnig socionom som kommer att leverera resultat och samtidigt skapa en god och inkluderande arbetsmiljö.


Tveka inte att kontakta Charleson Social Service Consulting för att få en skräddarsydd lösning på just din specifika utmaning!


Framgångshistorier

"Julia har på ett utomordentligt sätt skött sina arbetsuppgifter och är ansvarsfull, tillförlitlig, noggrann och omdömesgill. Hon har bidragit till att utveckla organisationen med såväl arbetsrutiner som olika projekt.

Hon är flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga och är en pålitlig organisatör med god planering och framförhållning. Hon har visat goda ledaregenskaper och varit en omtyckt chef, som också tagit sitt ansvar som arbetsgivarföreträdare. Hon har kunnat anpassa sitt ledarskap efter olika personer och situationer på ett mycket bra sätt. Jag kan på det varmaste rekommendera henne."

Ann-Marie Högberg

Anhörigas Riksförbund, Förbundsordförande 2015-2023

"Julia har under hösten 2023, på uppdrag av Enheten för Hälsofrämjande och social hållbarhet, tagit fram underlag för specifik verksamhet- och resurs-prioritering framöver. Hon har tillsammans med mig konkretiserat och lagt upp ramar för sitt uppdrag och sedan levererat resultatet i god tid före deadline. Julia är en otroligt inlyssnande, initiativrik och professionell samarbetspart. Utöver detta blir det många skratt och hon är en fröjd att ha att göra med, hon rekommenderas å det varmaste!"

– Anna Sund

Svenska Röda Korset,

Nationella avdelningen, Enheten för hälsofrämjande och social hållbarhet

"Julia började arbeta på Enheten för Barn/unga-familj på Myndighets-avdelningen i Falkenbergs kommun som helt nyexaminerad socionom. Hon fick tjänst som socialsekreterare på Familjehemsgruppen med uppdrag att följa familjehemsplacerade barn enligt SoL och LVU.

Julia har en snabb uppfattningsförmåga, är inkännande i barnsamtal och lärde sig snabbt både verksamhetssystem och dokumentation. Julia valde att gå vidare i sin karriär efter ett år men jag rekommenderar henne varmt."

– Marie Ströbeck

Falkenbergs kommun,

Enhetschef Socialförvaltningen

Kontakta mig

Kontakta mig om du vill ta nästa steg och skapa förändring.

 
 
 
 
Ja